Akupunktion historia ulottuu aina 1600-luvulle asti, jolloin se ensimmäisen kerran saapui länsimaihin jesuiittojen mukana. Akunpunktio oli pitkään pannassa myös Kiinassa 1800-luvulta alkaen, mutta 1950 Kiinan keisari Mao nosti akupunktion lääkinnälliseksi hoitomuodoksi.

 

Sana akupunktio muodostuu latinan sanoinsta acus = neula ja puncture = pistää. Kiinalaisen teorian mukaan Qi(energia) jakautuu Yin &Yang vastavoimiin ja ilman toista ei ole toista voimaa. Qi virtaa meridiaaneissa eli kanavissa, joita on 12 parillista (6-ylä- ja 6-alaraajoissa) sekä 2 paritonta keskilinjan kanavaa ja extrakanavat. Kanavat on nimetty sisäelinten mukaan, joihin niillä ajatellaan olevan yhteys (esim. keuhko, paksusuoli, maha). Oireet syntyvät kiinalaisen uskomuksen mukaan energiakierron häiriintyessä tai hiipuessa. Ihmisen kuollessa Qin virtaus loppuu ja Yin & Yang erkanevat ja shen(henki) menee taivaaseen. Neuloilla pyrittiin säätelemään energiavirtoja ja näin parantamaan ihmisen.

Suomessa akupunktio otettiin käyttöön marraskuussa 1964 Lahdessa Kari Krohnin toimesta. Varhaisempia muotoja löytyy Turun museoapteekista. 1700-luvulla tehty venesektiopisteiden kartta, sekä Robert Tigerstedtin kirja "Über die Mechanische Nervenreizung". 1972 pidettiin Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistyksen (SLA) perustuskokous. 1974 tästä kirjoitettiin perustuamiskirja ja yhdistys rekisteröitiin 1975. Saman vuonna lääkintöhallitus antoi yleiskirjeen  1608 "akupunktuuri". 1975 järjestettiin Kuopiossa ensimmäinen akupunktuurikurssi terveyskeskuslääkäreille, johon osallistui 13 miestä. Fysioterapeuteille akupunktiokoulutusta alettiin järjestää 1995. Tähän (2014) mennessä on järjestetty 24 kurssia, jonka hyväksytysti on suorittanut 597 fysioterapeuttia.

Akupunktio neuloja iholla

Akupunktion vaikutukset

-          kivun muokkaaminen

o   porttikontrolliteoria

o   neurotransmitterit  - hermoston välittäjäaineet

-          vaikutukset immuunijärjestelmään

o   immuno-solut

o   välittäjät

-          lisääntymisterveys

o   HP gonadi-akseli - säätelee hormonitasoja

o   HP lisämunuaisakseli - kontrolloi stressireaktioita

-          verisuonivaikutukset

o   vasodilataatio - verisuonien laajeneminen

o   vasokonstriktio - verisuonien supistuminen

-          Sisäelinvaikutukset

o   eritystoiminnot

                  o   motiliteetti - liikkuvuus

Karpaalikanava syndrooman hoitoa

Akupunktion vaikutusmekanismia perustellaan paljolti kivun helpottamisen kautta. Sen perusta on Melzackin ja Wall'n porttikontrolliteoria, jossa toinen ärsyke vaimentaa kipuärsykkeen. Akupunktiolla pyritään vaikuttamaan hermojärjestelmän toimintaan ärsyttämällä sitä monesta suunnasta.

Keskushermostossa on kemiallisia välittäjäaineita eli endorfiineja. Niiden vapautumista aktivoivat erilaiset ärsykkeet, kuten akupunktio. Sillä stimuloidaan CGRP-hormonin vapautumista, mikä laajentaa verisuonia ja toimii anti-inflammatorisesti. Akupunktio vapauttaa myös muita hormoneja kuten (noradrenaliinia, serotoniinia , enkefaliinia, dynorfiinia) saaden aikaan rentouttavan, pehmeän ja kivuttoman olon.

Akupunktion stimuloiva(ärsyttävä) vaikutus välittyy tiettyjä hermosäikeitä pitkin selkäytimeen. Akupunktio saa aikaan saman vaikutuksen, kun voimakas lihassupistus. Pitkä hermoston stimulointi saa aikaan sympaattisen hermoston(tahdosta riippumattoman hermoston) aktiviteetin laskun. Samalla veren virtaus lisääntyy kudoksissa, joka rentouttaa lihaksistoa. Sähköakupunktiolla annetaan TNS-sähkövirtaa neulojen kautta kudokseen, jolla neulojen vaikutusta pystytään lisäämään.

Nykyisin länsimainen lääketiede perustelee akupunktion vaikutukset lääketieteellisin käsittein. Diagnoosi keskeisesti.

Niska-hartia rentoutusta

Akupunktio neulat valmistettiin alun perin kivestä. Sen jälkeen neuloja on valmistettu luusta, kalanruodosta tai bambusta.

Nykyisin akupunktioneulat valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Läpimitta vaihtelee 0,16-0,35mm välillä ja pituus on 15-80mm. Neulat ovat erilaisia neuloja kuin injektioneulat. Akupunktioneulassa ei ole leikkaavaa kärkiosaa, joten pistotunne on erilainen ja pisto kohdasta harvoin vuotaa verta. Neulat ovat steriilejä sekä kertakäyttöisiä.

Akupunktio hoidossa käydään yleensä 1-2x viikossa. Pitkään olleissa vaivoissa 1x viikossa on riittävä hoitomäärä. Hoitoja on syytä käydä vähintään 3x, jotta akupunktion vaikutukset tulevat esille. Akuuteissa vaivoissa kuitenkin jo muutama hoitokerta voi auttaa. Akupunktuurin tehon kesto vaihtelee tunneista vuosiin. Oireiden helpotuttua monelle riittää tilanteen ylläpitämiseksi muutama hoitokerta vuodessa. Akupunktiota voidaan käyttää moniin vaivoihin. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista, kivun ja säryn hoitoon sekä lihasten ja koko kehon rentouttamiseen.

 

Akupunktiota meillä tekee Pekka

Polven kiputilojen hoitoja