Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden esiintyvyyden riskin pienentämiseen. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa terapeuttista harjoittelua sekä tarpeen vaatiessa erilaisia manuaalisia tekniikoita.

Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja riskitekijöiden minimointiin. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

OMT-koulutus kestää 2,5 vuotta ja sisältää monia eri sisältökokonaisuuksia, kuten toiminnalisen anatomian ja biomekaniikkaa, terapeuttista harjoittelua, asiakkaan kohtaamista kivun hoitamista, kuvantamista sekä lääkekoulutusta.

OMT-tutkinnon suorittaneen tulee osata kriittisesti arvioiden soveltaa työssään seuraavia kompetensseja:

o Näyttöönperustuvatoiminta(EBP=evidencebasedpractice)


o TULE-toimintahäiriöiden ja -sairauksien patofysiologia, hoitosuositukset ja lääkehoidot

OMT-fysioterapiassa

o OMT:n teoriankattavatietopohja

o OMT:n käytännönkattavatietopohja

o OMT:n käyttäytymistieteellinentietopohja

o Edistyneet vuorovaikutustaidot, jotka auttavat toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden tehokkaassa hoidossa

o Korkeatasoinen kliininen päättelykyky, joka auttaa toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden tehokkaassa arvioimisessa ja hoidossa

o Korkeatasoiset OMT:n käytännön taidot, jotka mahdollistavat neuromuskuloskeletaalista toiminnanhäiriöistä kärsivien potilaiden tehokkaan arvioinnin ja hoidon. Manuaalisiin tutkimus- ja hoitotekniikoihin tarvittava herkkyys ja tarkkuus.

o Tieteellisentutkimuksenkriittinenarviointi-jasoveltamiskyky


o OMT:n kliininen asiantuntijuus sekä sitoutuminen oman työn ja OMT:n jatkuvaan kehittämiseen

Lähde: Somty (lainattu 13.10.23, Somty OMT historiikki 2018